Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de diensten van Openingsuren.Vlaanderen. Openingsuren.Vlaanderen wordt beheerd door Netbits VOF (“Netbits”), met maatschappelijke zetel Weg naar Helchteren 42, 3670 Meeuwen, België.

Door gebruik te maken van deze website respecteert u deze algemene voorwaarden.

Netbits besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en bijwerking van deze website. Alle redelijke inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie correct is. Dit garandeert echter niet dat deze website vrij is van fouten. Onder fouten valt onder meer, maar niet uitsluitend, onnauwkeurige, onvolledige of niet meer actuele informatie.

Netbits behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie. In geen geval kan de informatie op de website tegen Netbits gebruikt worden.

Netbits sluit elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie op haar website uit en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of gevolgschade.

Netbits kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor schade die een webbezoeker ondervindt bij het bezoek aan Openingsuren.Vlaanderen bij eventuele storingen onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website of bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

Deze website geeft links of referenties naar andere websites. Netbits heeft geen enkele zeggenschap over deze websites en kan bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data (“informatie”) alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Netbits of aan derden.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden van de op de website aangeboden informatie, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s of andere bestanddelen is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Netbits, haar informatieleveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve om de producten of diensten te identificeren.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Netbits VOF
Weg naar Helchteren 42
B-3670 Meeuwen
België
BTW-nr. BE 0826.695.960